Ivanov Anatoly Innokentievich

Anatoly I. Ivanov
Scientific director of the FSBI "TSNIGRI"

Scientific director of the Federal State Budgetary Institution “Central Research Institute of Geological Prospecting for Base and Precious Metals” (FSBI “TsNIGRI”). Honored geologist of Russia, Honorary prospector, PhD (Geol.-Mineral.). Extensive experience in geological prospecting. His prospecting activities and those directly led by him allowed to identify Ozherelie, Ykanskoye, Aroiskoye gold deposits, Ust-Kuretskoye gypsum deposit, Kamchadal talc deposit, Severnoye, Dorozhnoye, Dalneye (Svetlovskoye ore field), Atyrkanskoye, Kuduskitskoye and other gold prospects  in the Baikal-Patom highlands and the Sayan region, Yazovskoye, Gremucheye, Chistoye and other ore occurrences in the Vitimsky iron ore district, Nakhodka, Sentyabrskoye, Serebristoye and other ore occurrences in the Tonodsky tin ore district. Economic significance of Verkhne-Ugakhanskoye (presently, Ugakhan deposit), Dzhalagunskoye, Verkhne-Tungusskoye gold ore occurrences, Marininskoye tungsten ore occurrence is validated.